x
Denns webbplats använder cookies. Mer info. Det är ok
Article Image
Mangan

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Mangan som näringsämne behövs i små mängder och deltar till exempel i kroppens omsättning av kolhydrater och protein.

Hur får vi i oss mangan?
Vi får i oss mangan genom maten vi äter. Mangan finns främst i livsmedel från växtriket som till exempel ris, havregryn och bladgrönsaker.

Vi får också i oss mangan genom dricksvattnet. I det kommunala dricksvattnet är gränsvärdet för mangan 0,05 milligram/l. För privata brunnar finns ett riktvärde på 0,3 milligram/l och WHOs hälsobaserade riktvärde är 0,4 milligram/l.

Hur mycket mangan behöver vi varje dag?
Om man äter vanlig mat får man i sig tillräckligt med mangan. I de nordiska näringsrekommendationerna anges inget rekommenderat intag (RI) för mangan, eftersom det saknas underlag för att fastställa det. Inte heller den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa), anger någon rekommendation. Däremot har Efsa satt ett tillräckligt intag (Adequate Intake (AI)) för mangan (2013) och intaget uppskattas variera i olika åldersgrupper.Det är möjligt att man skulle kunna äta mindre mangan än så utan att få brist men det saknas underlag för att fastställa en sådan nivå.

Scroll