x
Denns webbplats använder cookies. Mer info. Det är ok
Article Image
Fruktos

Vad är fruktos FruktosI dagligt tal fruktsocker, är en energirik enkel sockerart. Fruktsocker skall inte förväxlas med det som i vardagligt tal kallas druvsocker (glukos). Fruktos är en ketos, d.v.s. den har en keton-grupp i stället för den aldehyd-grupp som glukos har. Den förekommer både som cykliska isomerer (fruktofuranos och fruktopyranos) och acyklisk (fruktohexanon). Den vanligaste källan till fruktos är sackaros (vanligt socker), som innehåller ungefär lika stora delar fruktos och glukos. Kemiskt sett är sackaros en disackarid bestående av två monosackarider, glukos och fruktos. Även om fruktos kallas för fruktsocker, finns sällan stora mängder fruktos i frukt. Honung däremot, innehåller cirka 40 % fruktos. Fruktos används som sötningsmedel, bland annat tillsammans med glukos i isoglukos. Isoglukos är det som i USA kallas HFCS (high-fructose corn syrup),[2] där man bearbetat majs (= corn på USA-engelska) i flera steg, för att slutligen omvandla glukosen till i huvudsak fruktos. Detta förekommer vanligtvis i 3 olika styrkor, HFCS–42 (42 % fruktos), HFCS–55 (55 % fruktos) och HFCS–90 (90 % fruktos). HFCS har blivit vanligt som ersättning för "vanligt socker" (sackaros) p.g.a. höga importtullar på socker i USA.

Scroll