x
Denns webbplats använder cookies. Mer info. Det är ok
Article Image
MSC

Marine Stewardship Council, MSC, är en oberoende global och inte vinstdrivande organisation, som arbetar för att säkra världens fisketillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen.

MSC-märket visar att fisken inte kommer från ett fiskebestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem.


MSC Webbplats

Scroll