x
Denns webbplats använder cookies. Mer info. Det är ok
Article Image
Ekologiskt / EU-ekologiskt

Märkningen visar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser är ekologiskt certifierade.

Den som köper ekologisk mat i butiken ska känna sig säker på att maten svarar mot de krav som reglerna, EG-förordningarna, ställer.

I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel, till exempel spinosad, pyretriner och svavel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden.
Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas.
Man får inte använda genetiskt modifierade organismer. Bestrålning är inte heller tillåten. Ett fåtal tillsatser får användas.

Minst 95 procent av produktens ingredienser av jordbruksursprung, räknat på vikt, måste bestå av ekologiska råvaror vid tillverkningen för att produkten ska få märkas som ekologisk. Det är alltså möjligt att använda en liten andel konventionella ingredienser av jordbruksursprung i en sammansatt produkt som märks ekologisk.

Baseras på lagstiftningen dvs EUs förordning för ekologiskt jordbruk. Märkning är obligatorisk från 1 juli 2010 på alla färdigförpackade ekologiska varor som tillverkas inom EU och som uppfyller märkningskraven. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda märkningen.

Scroll