x
Denns webbplats använder cookies. Mer info. Det är ok
Article Image
Gluten

Celiaki
Celiaki eller glutenintolerans innebär att den sjuke inte tål gluten som är proteiner som finns i vete, råg och korn. Gluten orsakar en skada på slemhinnan i tarmen. Skadan gör att man inte kan tillgodogöra sig födan på normalt sätt, vilket leder till försämrat näringsupptag. Vid celiaki måste spannmål som innehåller gluten uteslutas ur kosten.

Spannmålsallergi
Spannmålsallergi ska inte blandas samman med celiaki. Den vanligaste spannmålsallergin är allergi mot vete. Vid allergi mot vete förekommer speciella allergiantikroppar mot vete i blodet. Vanliga symtom vid allergi är eksem, ont i magen, kräkningar, astma och allergisk snuva. Allvarliga anafylaktiska reaktioner mot vete och även dödsfall har rapporterats.

Glutenfri kost
Vid celiaki måste spannmål som innehåller gluten uteslutas ur kosten. Vid spannmålsallergi måste de spannmål som framkallar allergi uteslutas. Som ersättning väljs produkter baserade på majs, ris, hirs eller bovete. Produkter baserade på spannmål, som reducerats med avseende på gluten till exempel vetestärkelse, kan också ingå i glutenfri kost. Även de flesta med veteallergi tolererar sådana produkter om produkten är märkt "glutenfri". Läkare och dietist bör dock rådfrågas
Traditionellt framställd havre är ofta förorenad med vete, råg och/eller korn och lämpar sig därför inte i glutenfri kost. Specialframställd havre märkt "glutenfri" kan ingå i glutenfri kost.


Märkning och regler
För att underlätta för den som är allergisk eller har celiaki måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller glutenhaltiga spannmål (det vill säga vete (t.ex. dinkel och khorasan) råg, korn, havre eller korsningar av dessa) samt produkter av dessa. Reglerna finns i Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011.
Sedan den 13 december 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller dessa spannmål. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:4).
Företag kan frivilligt märka livsmedel med ”glutenfri” eller ”mycket låg glutenhalt” om detta är en relevant uppgift på livsmedlet. Dock måste de regler om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med celiaki och som finns i kommissionens förordning (EU) nr 828/2014 följas. Från den 15 oktober 2018 blir det ett krav att livsmedel märkta ”glutenfri” eller ”mycket låg glutenhalt”, som släpps ut på marknaden för första gången, måste anmälas till Livsmedelsverket. Företag som redan före den 15 oktober 2018 säljer sina "fri från"-livsmedel behöver inte anmäla. Anmälan ska göras av den livsmedelsföretagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet säljs eller av den som importerar livsmedlet till EU. Anmälningskravet framgår av 14-16 §§ i LIVSFS 2014:4.Källa: Livsmedelsverket - 2019-07

Scroll