x
Denns webbplats använder cookies. Mer info. Det är ok
Article Image
Konserveringsmedel

Konserveringsmedel är en tillsats som används för att konservera livsmedel, dvs göra så att den får längre hållbarhet. Man förlänger alltså hållbarheten på livsmedlet och förhindrar att det förstörs tidigt av bakterier, jästsvampar och mögel.

Livsmedel som blir dålig är såklart inte så gott att äta, men kan även ska besvär samt vara farlig, då bakterierna och möglet kan bilda gifter. Och som de flesta vet så kan man även bli dålig i magen, bli magsjuk, matförgiftad.

Nästan så länge som människan existerat så har man på ett eller annat sätt konserverat mat för att den ska hålla längre. Metoder man använde förr var bland annat torkning, saltning, rökning, inläggning, fermentering och nedgrävning.
Idag använder vi metoder som kylning, värmebehandling, kemisk konservering, frysning, konservering, förpackning i skyddande atmosfär mm.

Detta gör man för att maten helt enkelt ska hålla längre, bidrar till mindre matsvinn och bättre vinster för företagen.

Konserveringsmedel som är en kemisk konservering innebär att man tillsätter det i livsmedlet och det då hämmar tillväxten av bakterier och olika mikroorganismer.


Vid kemisk konservering minskar också risken för att giftiga ämnen bildas av bakterier och mögelsvampar. Dessa giftiga ämnen kallas bakterietoxiner och mykotoxiner. Lagringstiden för livsmedel med tillsatta konserveringsmedel ökar. Smak och innehåll av näringsämnen bevaras också bättre.

Olika ämnen har olika effekt
Det finns en mängd olika konserveringsmedel, ett fyrtiotal godkända för användning i livsmedel. Varför det finns så många är för att de har olika effekt och användningsområden. Förutom dessa finns andra ämnen som har konserverande effekt, till exempel salt (natriumklorid), socker och etanol (vanlig alkohol).

Anledningen till att flera konserveringsmedel är godkända till en och samma livsmedelsgrupp är att de har olika effekt mot olika mikroorganismer.

Konserveringsmedlens effekt påverkas bland annat av livsmedlets innehåll av fett och vatten samt hur surt livsmedlet är. I vissa fall tillsätts konserveringsmedel tidigt i produktionen av livsmedlet och finns endast kvar i obetydliga mängder i slutprodukten. Så är det exempelvis med nitrattillsats till ystmjölk. Den allra största delen av nitratet följer med vasslen och överförs inte till slutprodukten, osten.

Förpackningsgaser
Till konservering av färdigförpackade livsmedel kan man också använda förpackningsgaser. Det kallas skyddande atmosfär. Vanligtvis används kväve och koldioxid, som blandas i olika koncentrationer beroende på vilket livsmedel som förpackas.

Att ersätta vanlig luft med en sådan gasblandning ger produkten längre hållbarhet då syreälskande livsmedelsförstörande bakterier och mögelsvampar hämmas i sin tillväxt. Metoden är dock inte utan problem. Vissa sjukdomsframkallande bakterier som klarar sig utan syre kan fortfarande växa i sådan skyddande atmosfär. Det är därför viktigt att alla sådana förpackningar förvaras i kyla enligt anvisningar hela vägen från producent till butik och i hemmet.

Scroll