x
Denns webbplats använder cookies. Mer info. Det är ok
Article Image
Lupin

Lupin är en baljväxt liksom jordnöt och soja. Lupinmjöl används ibland i vissa bröd och bakverk. Det måste anges i ingrediensförteckningen om lupin ingår i ett livsmedel.


Lupiner tillhör baljväxterna och inkluderar flera hundra olika arter, varav tre används som livsmedel. Lupiner är släkt med jordnötter, sojabönor, ärtor, bönor, linser och kikärter. De tillhör alla samma botaniska familj Leguminoseae/ Fabaceae. Bland dem som är allergiska mot en baljväxt är det inte ovanligt att reagera också mot flera andra baljväxter beroende på att proteinerna inom samma växtfamilj är snarlika. Vid allergi mot lupiner kan till exempel allergi mot jordnötter, soja, ärtor, bönor och/eller linser förekomma.

Lupinfrön används som utgångsmaterial för framställning av lupinmjöl. I Sydeuropa äts lupinfrön som snacks. Lupinmjöl används ibland i produkter som bröd, bakverk, kakor och kex. Lupinmjöl används ibland som ingrediens i glutenfria produkter som pasta.

Första gången en allergisk reaktion på lupinmjöl (i pasta) rapporterades var 1994. Sedan dess har ett antal rapporter om allergiska reaktioner efter intag av livsmedel med lupinmjöl publicerats, inklusive anafylaktisk chock. En del med lupinallergi kan även reagera vid inandning av lupinmjöl. Några av de patienter som har beskrivits och som reagerade på lupin hade sedan tidigare en känd allergi mot jordnöt och/eller soja.

Flera proteiner har identifierats i lupin mot vilka allergiker kan reagera.

Märkning
För att underlätta för den som är allergisk måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller lupin samt produkter därav. Reglerna finns i Informationsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011).
Från den 13 december 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller lupin. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.


Källa: Livsmedelsverket - 2019-07

Scroll