x
Denns webbplats använder cookies. Mer info. Det är ok
Article Image
Arla

Arla Foods ägs av svenska och europeiska mjölkbönder. Mjölken i våra produkter kommer från ägarnas gårdar. Uppdraget för oss som jobbar på Arla är att, av den mjölken, skapa produkter som du och miljontals andra människor över hela världen tycker om. Då kan Arlabönderna få högsta möjliga betalning för sin mjölk, återinvestera i sina mjölkgårdar och fortsätta producera mjölk. De pengar som Arla tjänar går till bönderna och delas lika mellan varje liter mjölk som de har levererat. Varje år investerar bönderna en del av intäkterna i verksamheten så att den kan utvecklas – för att trygga sin egen framtid, och även framtiden för nästa generation bönder. Det är det här som är den kooperativa filosofin. Arlas 10 300 ägare finns i sju länder: Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Alla ägare har varsin röst i den kooperativa demokratin. I Sverige finns cirka 2 300 ägare.KretsrådetVarje år sammankallas kooperativets medlemmar till ett årsmöte. De geografiska indelningarna ser olika ut i olika länder, men i Sverige har ägarna valt en indelning i 17 så kallade kretsar. Ägarna i kretsen väljer dem som ska representera det geografiska området i kretsrådet och i representantskapet. Representantskapet Representantskapet är Arlas högsta beslutande organ och består av 179 ägare och tolv medarbetarrepresentanter från samtliga ägarländer. Representantskapsledamöterna i Sverige består av kretsordföranden med flera förtroendevalda från kretsarna samt fem medarbetarrepresentanter. Representantskapet möts minst två gånger vartannat år, och tre gånger vartannat år, när det är valår. Representantskapet utser Arlas styrelse.StyrelsenStyrelsen består av 15 ägare och tre medarbetarrepresentanter. Styrelsen består av ledamöter från Arlas fyra ägarområden Sverige, Danmark, Storbritannien och Centraleuropa (det vill säga Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna). Tillsammans med representantskapet ansvarar styrelsen för beslut rörande långsiktiga strategier, stora investeringar samt fusioner och förvärv. Styrelsens ansvar är att leda bolagets verksamhet och kapitalförvaltning på ett tillfredsställande sätt samt att utse koncernchef och vice koncernchef.Area CouncilArla har fyra råd (ett i varje ägarområde) som är underkommittéer till styrelsen. Dessa så kallade Area Councils består av styrelseledamöter och ledamöter från representantskapet. Råden diskuterar och presenterar bonderelaterade frågor för styrelsen.Area ForumEn annan grupp i den demokratiska strukturen är Area Forum. Dessa består av alla förtroendevalda i ett geografiskt område (det vill säga fler än i representantskapet). Avsikten med Area Forum är ett forum där Arlas högsta ledning och styrelse ska träffa alla förtroendevalda och föra diskussioner. Kontakt
Arla Foods AB
PO BOX 4083
169 04 Solna


Telefon:  08−789 50 00 Kontakt (Arlas webbplats)

Scroll